Home

Pieter W Vos

Mindfulness

MBSR en MBCT

Training

Trainingsdata
Meditatie oefeningen
Achtergrond artikelen
Websites over mindfulness
Literatuur
 

 

 

 

 

 

 
 

 


 

 

 

   

MBSR
MBCT
Aandachttraining

 

 


Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR ofwel Aandachttraining)


MBSR is begin jaren tachtig ontwikkeld door Jon Kabat-Zinn, moleculair bioloog én beoefenaar van Vipassana-meditatie en yoga. De MBSR is meestal een groepstraining volgens een vast protocol, gebaseerd op Westerse wetenschappelijke kennis uit de medische biologie en de psychologie, en op Oosterse psychologische kennis en vaardigheden als meditatie en yoga. De training richt zich op het trainen van de aandacht: opmerkzame aandacht zonder oordelen. Jon Kabat-Zinn onderscheidt zeven factoren die de belangrijkste pijlers vormen van de training. Deze zijn direct werkzaam als je met aandacht bezig bent , van moment tot moment en van dag tot dag.
De factoren zijn: niet-oordelen, geduld, het hebben van een frisse blik ( of eindeloos beginnen ),
vertrouwen, niet streven, acceptatie en loslaten. De factoren versterken elkaar en zijn nauw met elkaar verbonden.
Door Mindfulness training kun je leren stress, pijn en ziekte te hanteren op een heilzame manier.
De training wordt wereldwijd aangeboden in o.a. ( universitaire ) ziekenhuizen, gevangenissen, bedrijven, privépraktijken, scholen en opleidingscentra.
MBSR kent een doorgaande traditie van wetenschappelijk onderzoek naar effecten en werkingsmechanismen.


Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT, ofwel Aandachtgerichte Cognitieve Therapie)

MBCT is een variant van MBSR, specifiek gericht op terugvalpreventie bij depressie.
Deelnemers leren in het bijzonder om negatieve gedachten en gevoelens,
die de depressie kunnen aanwakkeren, te zien als voorbijgaande gebeurtenissen in de geest.
In 2000 publiceerden Teasdale, Segal en Williams hun gezaghebbende boek ‘Aandachtgerichte Cognitieve Therapie’
met daarin een beschrijving van de resultaten van het effectonderzoek naar de preventieve werking van MBCT op terugval bij depressies. Bij mensen met drie of meer depressieve episodes blijkt MBCT de kans op terugval binnen een jaar met 50 % te verminderen in vergelijking met gebruikelijke behandelingen.
De laatste jaren zijn meerdere mindfulness-trainingen voor specifieke doelgroepen ontwikkeld en onderzocht geïnspireerd op MBSR en MBCT.